Průběh a pravidla služby Telf

 1. Zákazník si na stránkách www.telf.cz objedná kurz dle požadované úrovně a lektora po telefonu dle požadované délky volání. (Např.: začátečníci a Telf 5)
  Zákazník obdrží potvrzení o úspěšné objednávce.
 2. Doporučujeme zákazníkovi zvolit si časové rozmezí pro volání lektora. Lektoři jsou k dispozici mezi 7:00 a 18:00 (po individuální domluvě možnost volání mimo stanovenou dobu). Pokud si zákazník nezvolí časové rozmezí, lektor mu bude volat v libovolnou dobu v rámci výše uvedených časů.
 3. Podklady pro studium budou zákazníkovi zaslány emailem zdarma.
 4. Služba Telf – výuka po telefonu – začíná každé pondělí.
 5. Zákazník obdrží informační e-mail s detaily svého kurzu před jeho začátkem, nejpozději v první den služby Telf.
 6. Pokud si zákazník zvolil časové rozmezí pro volání, ať už vyplněním rozvrhu volání na stránkách telf.cz, nebo telefonicky na čísle: 773 885 885, považuje se tento rozvrh volání za závazný na dobu předplatného služby Telf, tj. na 5 týdnů.
 7. Zákazník si může na čísle 773 885 885 dohodnout změnu rozvrhu. Platnost nového rozvrhu začíná 24 hodin od přijetí zákazníkova požadavku. Do té doby je v platnosti stávající rozvrh. Poskytovatel se snaží zachovat výuku se stejným lektorem, jakého měl zákazník před změnou rozvrhu, nemůže ji ale garantovat.
 8. Zákazník může na čísle 773 885 885 zrušit výuku s okamžitou platností na část předplaceného období, nebo na celé období. Storno poplatek za každý den zrušené výuky je 20 Kč.
 9. Zákazník je povinen případné změny rozvrhu, přerušení či ukončení výuky řešit prostřednictvím poskytovatele na čísle 773 885 885. Na změny, které byly provedeny bez vědomí poskytovatele, nelze brát zřetel.
 10. Zákazník má v ceně služby Telf dva pokusy lektora dovolat se mu. Pokud zákazník nepřijme volání lektora ani na podruhé, výuka v daném dni propadá bez nároku na náhradu nebo vrácení peněz.
 11. Zákazník má možnost objednat si na čísle 773 885 885 třetí pokus lektora dovolat se mu. Toto rozšíření služby stojí 175 Kč na období předplatného, tj. na 5 týdnů.
 12. Pokud zákazník zmeškal lektorovo volání, má možnost volat lektorovi nazpátek, ovšem bez záruky, že se lektorovi dovolá a bez náhrady nákladů na volání.
 13. V případě, že volání neproběhne vinou lektora, zákazník má nárok na náhradní volání, prodloužení volání o dobu neuskutečněného volání, nebo na vrácení peněz za neuskutečněné volání.
 14. Všechny neuskutečněné lekce musí být nahrazeny do konce předplatného. V případě, že se zákazník nedomluví na náhradě v rámci předplaceného období, neuskutečněné lekce propadají bez nároku na další náhradu či vrácení peněz.
 15. Pokud zákazník není s lektorem spokojen, má právo požádat na čísle 773 885 885 o změnu lektora.
 16. Slevy nejsou kombinovatelné se zkušebním týdnem zdarma.